Hansen UnitAl

Produktområder

 • modulopbyggede facader (unitised curtain walling)
 • modulopbyggede tage

 

Systembeskrivelse

Hansen UnitAl er et system til præfabrikering af facade- eller tagelementer. Præfabrikation flytter timer fra byggepladsen til kontrollerede forhold og sikrer væsentlig kortere byggetider.

Rekord hurtig lukning af facader og tage kan forkorte byggeriets samlede byggetid markant. Til mindre sager benyttes ofte standard profiler, mens større sager kan indbefatte nyudviklede profiler, hvor bygherre og arkitekt kan sætte deres præg på profilgeometrien.

 

Nogle af de mange fordele ved systemet:

 • Optimale og ukomplicerede grænseflader/entreprisegrænser
 • Hurtig lukket hus = reduceret byggetid med op til 60 % 
 • Kun én entreprenør på facadelukningen
 • Færre byggegener på pladsen, som f.eks. støj og støv
 • Ingen interimslukninger
 • Opvarmning i byggeperioden med isoleret facader
 • Høj kvalitet – elementer er færdigfremstillede på fabrik under kontrolleret forhold, som ikke er afhængig af vejret og andre entreprenører
 • Ingen sandwichbetonelementer (Mindre dybde = færre m² til mur/facade = større areal indvendig)
 • Bæredygtig byggeproces – tiden flyttes fra byggepladsen og ind i produktionen 
 • Optimal planlægning & logistik for byggeprojektet = høj produktivitet som frigiver værdifuld tid til bygherre og andre entreprenører
 • Større finish = mindre mangler
 • Minimal lagerplads på byggepladsen – levering JIT
 • Ingen elastiske fuger udvendig
 • Kan optage bevægelser og differenssætninger i hovedkonstruktioner. 
 • Ingen generende stilladser på bygningen til facademontage
 • Lille montørstab – mindre belastning på byggeplads og vælfærdsfaciliteter
 • Mindre koordinering for byggeledelse
 • Komponenter som solceller, solafskærmning, natursten, skærmtegl, fyldninger kan indbygges i de færdigfremstillede elementer fra fabrik
   

 

Hansen UnitAl elementer produceres normalt i en bredde på 3.000 mm af hensyn til transporten, mens højden ofte svarer til 1 eller 2 gange etagehøjden. Med den rette planlægning og udførelse kan der lukkes ca. 400 m² fuld færdig facade pr. arbejdsdag.

 

 


Referencer

Hansen UnitAl


A Place To - Esbjerg - (Igangværende)

A Place To - Esbjerg - (Igangværende) Se mere »

Kaktustårnene - (Igangværende)

Kaktustårnene - (Igangværende) Se mere »

Det Nye Rigshospital

 Det Nye Rigshospital Se mere »

Se alle referencer »