Kvalitet og miljø

Vi har fokus på at aflevere mangelfrit byggeri af høj kvalitet til aftalt tid og til aftalt pris. Derfor arbejder vi med et enkelt og brugervenligt kvalitetssikringssystem som en naturlig del af hele byggeprocessen. I tilfælde af mangler eller svigt ved egenproduktion eller underentreprenørers arbejde iværksætter vi straks afhjælpning, som montagelederen følger op på hele vejen til slutkontrollen.

 

I årenes løb har vi været involveret i en lang række projekter med fokus på bæredygtigt byggeri. Vi har tradition for at være en aktiv medspiller for de projekterende, også når det handler om at identificere løsninger, som kan forbedre byggeriets miljøpåvirkninger i såvel opførelses- som driftsperioden.

 

Det drejer sig bl.a. om valg af materialer, indeklima og arbejdsmiljø, energibesparelser i byggeperioden og efter aflevering, minimering og håndtering af affald samt påvirkning af de umiddelbare omgivelser.

 

HSHansen a/s medarbejdere er gennem deres personlige egenskaber og kompetencer med til at styrke vores evne til effektivt at omstille processen og produktionen med henblik på et bæredygtigt byggeri.

 

Vi har endvidere stor erfaring i udvikling af tekniske hjælpemidler til løbende forbedring af arbejdsmiljøet på byggepladsen.

 

Vi er meget opmærksomme på affaldsminimering, sortering og genbrug i det daglige.


Glas og aluminium afleveres generelt til genbrug. Vores faste samarbejdspartner til afhentning af affald er miljøcertificerede.