HSHansens historie

 

3 generationer af HansenI 1899 flyttede en ung smedesvend, den 23-årige Hans Sørensen Hansen, til den lille vestjyske stationsby Lem.

 

I 1909 etablerede han en smedje i byen. Det skulle blive den spæde start på et industrieventyr, der senere har sat Lem i danske historiebøger som værende Danmarks største industriby i forhold til sit befolkningstal.

 

Smed Hansen fik straks succes på grund af sin store idé- og initiativrigdom. Han var en opfindernatur og en god læremester, og han inspirerede senere sine sønner og lærlinge til at starte egne virksomheder indenfor smedehåndværket. Indtil sin død i 1953 arbejdede Hans Sørensen Hansen med i værkstedet på sine sønners virksomheder.

 

I 1929, hvor der var problemer med en udenlandsk leverance af stålvinduer til det lokale mejeri, tog Smed Hansen udfordringen op og begyndte at producere sine første stålvinduer. Da han opdagede, at der var et stort, fremtidigt marked for stålvinduer, startede han sammen med 2 sønner sin første stålvinduefabrik - A/S Dansk Staalvindue Industri (DSI). Firmaet blev en succes, indtil efter 2. verdenskrig, hvor der var så stor mangel på metal, at firmaets ansatte måtte sættes til andet forefaldende arbejde.

 

De to brødre valgte nu at starte deres egne virksomheder. Peder Hansen startede Vestas, og Kristian Hansen, der var den yngste af HSH's sønner, startede i 1949 sin egen vinduesfabrik A/S H.S.Hansen Staalvinduefabrik.

 

Da de danske arkitekter sidst i 1950erne begyndte at vise interesse for aluminiumvinduer, kom dette ikke som en overraskelse for Kristian Hansen, der igennem de sidste 10 år havde forberedt sig på at producere i dette materiale. I 1959 begyndte H S Hansen Staalvinduefabrik som den første i Danmark at producere aluminiumvinduer og - døre.

 

Efter Kristian Hansens alt for tidlige død overtog hans 22-årige søn, Hans Kolby Hansen, i 1969 virksomheden. Hans havde gennem sin barndom og ungdom haft sin daglige gang på faderens virksomhed. Den tekniske viden, han havde fået her, skulle vise sig at være uvurderlig for virksomheden i de kommende år. Gennem sin farfar og forældre havde han lært at sætte pris på kvalitet og ikke være bange for at arbejde.

 

Disse egenskaber er i kombination med ydmyghed, stolthed samt ikke mindst en nedarvet sans for at for at gøre en god forretning baggrunden for, at HansenGroup i løbet af de sidste 30 år er vokset både gennem organisk vækst samt gennem tilkøb af nye virksomheder. Fra sin ydmyge start i Lem, er HansenGroups facadevirksomheder markedsførende i Skandinavien, og med virksomheder i Danmark, England, Sverige, Norge, Tyskland og Polen er HansenGroup i dag Nordeuropas største facadeentreprenør. HansenGroup ejer herudover glasforarbejdningsvirksomheder i Liverpool og i Wolverhampton i England, hvis hovedproduktion er hærdet tykt og/eller lamineret glas til specielle facadekonstruktioner. Produktion af "design" ståldøre foregår fra koncernens fabrik i Manchester i England.

 

I Danmark havde HansenGroup tre virksomheder, der alle var blandt de førende og største facadeentreprenører: H. S. Hansens Fabrikker a/s, Glasalu a/s og DFE A/S. For at styrke sig i en stadig mere globaliseret verden og kunne tilbyde kunderne endnu bedre projektløsninger, fusionerede de tre selskaber den 1. oktober 2011 til et selskab: HSHansen a/s.

 

HansenGroup er i dag globale partnere inden for byggebranchen.

 

Yderligere oplysninger findes i bogen "Hansen, Smeden fra Lem", Hans Kolby Hansen .